Generalforsamling er afholdt digitalt

Der er truffet beslutning om lukning af Anpartsstalden.

Tak til alle der igennem tiderne har været med i projektet.

Årets generalforsamling i anpartsstalden udskydes

Kære alle medlemmer af anpartsstalden Gå med i Lunden.

Som bekendt afholdt vi generalforsamling i anpartsstalden den 21. november 2019. Desværre uden det helt store fremmøde, men generalforsamlingen blev afholdt, beretning og regnskab godkendt.

Jf. vedtægterne skal der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af februar. Bestyrelsen har besluttet at udskyde denne, da der desværre ikke er sket nyt siden november 2019.

Situationen er den, at foreningen på trods af en domstolsbeslutning stadig ikke har modtaget sit tilgodehavende og vi skal nu en tur i Fogedretten.

Hilsen Bestyrelsen

Indkaldelse til generalforsamling

Anpartsstalden Gå med i Lunden

 

Den 28. oktober 2019

 

Indkaldelse til generalforsamling, som afholdes torsdag den

21. november 2019 kl. 19.00

i Pitstop på Charlottenlund Travbane, Travebanevej 10.

 

Dagsorden jf. vedtægterne er:

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab 2018/2019 (og beslutning om anvendelse af overskud)
  4. Behandling af evt. indkomne forslag
  5. Valg til bestyrelsen
  6. Valg af revisor
  7. Eventuelt

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlige

og være bestyrelsen (formand Flemming Mogensen mail: (fmo@vaerdikaeden.dk)

i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen - d.v.s. senest torsdag den 7. november 2019.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Bootz Simoni er solgt

Som besluttet på anpartsmøde i efteråret er Bootz Simoni blevet solgt, og Anpartsstalden lukkes så snart de sidste betalinger m.v. er på plads.

Godt nytår til jer alle.

Bestyrelsen

Ændringer i bestyrelsen for Anpartsstalden Gå med i Lunden

Kasserer Lonni Grønvall og næstformand Per Frederiksen har valgt at trække sig. Der skal lyde en stor tak til Lonni og  Per Frederiksen  for deres indsats.

 

Bestyrelsen ser herefter således ud:

 

Flemming Mogensen (formand)

Lars Lentz Nielsen (næstformand, indtrådt som suppleant)

Bent Fischer (kasserer og sekretær)

Søren Watson (bestyrelsesmedlem)

Preben Lange Fischer (bestyrelsesmedlem, indtrådt som suppleant)

Generalforsamling, nyt navn og ny bestyrelse

På generalforsamlingen blev følgende valgt til den nye bestyrelse.

Flemming Mogensen     (Formand)

Per Frederiksen           (Næstformand)

Lonni Grønvall             (Kasserer)

Bent Fischer               (Sekretær)

Søren Watson              (Bestyrelsesmedlem)

Bestyrelsen blev samtidig bemyndiget til at finde en nyt navn til stalden og det er blevet:

Anpartsstalden Gå med i Lunden

Referat, nye vedtægter, regnskab og budget er fremsendt til alle anpartshavere.

Løbet i søndags

Ja, det er vel egentlig ikke meget at skrive om....

Bootz galopperede kort i starten. blev derefter kørt indvendigt og hængte fint med indtil 3-400m fra mål, hvor hun blev overhalet af nogle konkurrenter og endte udenfor præmierækken.

Der så ikke ud til at være det rette "tryk" i hende, men afventer Steens udtalelser inden jeg "spiller klog".

 

Generalforsamling

HUSK!!! at tilmelde jer generalforsamling for anpartsstalden onsdag den 28/2.

6. plads

Det er vel ikke overdrevet at sige, at hun bestemt IKKE fik noget nemt løb.

Hun holdt farten ind i mål og fik en 6. plads med hjem.

 

5.plads

Selvom Bootz fik et  godt løb, rakte det kun til en 5. plads.

De åbnede i et vanvittigt tempo og Christian var klog nok til at ikke være med i den strid.

Ud på sidste omgang gik Christian til angreb og det bed godt til en start, men ud af sidste sving forstod man, at Bootz ikke skulle have noget med sejrsstriden at gøre. 

Vandt gjorde en top-fin Mellis Akema med Lars Lykke.

Steen udtaler....

Bootz Simoni (1. løb - nr. 2) er i udmærket form. Skal have en Top3 chance, mener Steen Juul.

Spor 2 på søndag!

Bootz har fået spor 2 bag bilen på søndag i dagens første løb.

Da Steen har fået ny hofte og ikke kan køre de næste 2-3 måneder, er det staldens førstemand Christian Clausen der kører.

Hun så BLÆNDENDE ud seneste og vi håber på en ny, god præstation.

Kom og hep på Bootz på søndag k 12.45

 

Siden sidst....

Ved starten den 3/12, tog Bootz en 6. præmie og fik vel ikke det bedste løb.

Senest startede hun den 29/12 hvor hun - igen! fristes man til at sige - fik et hårdt løb og gjorde det RIGTIG GODT til en fin, fin 3.præmie

Vi er nogle der måske synes at Bootz kunne gå på en velfortjent ferie, men Steen synes hun er SÅ FIN lige nu, så han prøver at finde nogle gode løb til hende. Det kan være hun bliver nødt til at rejse lidt (Odense, Malmö eller Halmstad), da mulighederne hjemme på Lunden er begrænset.

 

Sejr på CC dagen!

Bootz tog en meget flot, og lidt overraskende, sejr på Copenhagen Cup dagen.

Fra en plads langt tilbage i feltet, spurtede hun forbi alle og vandt sikkert.

 

Bootz ved sejren den 5/3

Tredje løb gav sejr til Bootz Simoni kørt af hestens nye træner Steen Juul, det var tale om maidenssejr.
Aniston kom bedst fra start til åbningerne 15,6/500 meter og 16,3/1000 meter, med Bootz Simoni udvendigt.
I ryggen på Bootz Simoni storfavoritten Absolutelynoexcuse, som kom i angreb i opløbet.
Men den måtte nøjes med andenpladsen. En veloplagt Bootz Simoni vandt i 1.15,7/1600 meter auto, på tredjepladsen Adyton Flame
- Bootz Simoni er udstykket i 40 anparter hvoraf 27 er solgte. Kun medlemmer af Charlottenlund Hesteejerforening kan købe sig ind. Hesten skal løbe dens løb i Lunden så vi kan få flere tilskuere ud på banen, fortalte Klaus Frederiksen fra Charlottenlund Hesteejerforening.

Bootz Simoni

Præsentation af Bootz Simoni

Bootz Simoni er opdrættet af Peter Simoni. Hun er en veludseende, brun hoppe som har startet 11 gange og være i trioen i 5 af disse starter. Seneste løb hun ny rekord og Steen har kun haft rosende ord at sige om hende. Hun er nået et godt stykke, men Steen mener at kunne udvikle hende en hel del.

Bootz er efter Quatre Juillet (FR) og under Kom Så Simoni.(e. Earthquake)

For at tage damerne først, så har Bootz's Mor fået Blandt andet Wizard Simoni, som var 2. i Derbyet 2015 bag suveræne Winston Sisa. Vi kan også nævne Aivo Torkdahl som i oktober blev eksporteret til Norge, hvor hun gør det fint.

 

Bootz's Far Quatre Juillet er efter klassehingsten Love You. Quatre selv er blandt andet Far til Thunder Peak og Four Strong Winds, som begge er kendte, fremtrædende heste med tilknytning til Lunden.