Formand

Tina Boye ( tischna@yahoo.dk ) Hjemmeside, administration, SDT, Enkefonden, "Alderdomshjemmet"

Medlemmer

Lars Lentz-Nielsen (lentznielsen@gmail.com)

Lonni Grønvall (lonni.gronvall@gmail.com ) kasserer

Jørgen Sthelis (js@sthelis.dk) Kontakt til Lunden, DTC, medlemmer

Søren Watson (suprimestar@godmail.dk) medlemmer, arrangementer

Suppleanter

Preben Fischer